Yapılar, Anıtlar, Objeler

Kırım Anıtı & Savaşı

Torino Kırım Anıtı & Savaşı

Torino Kırım Anıtı & Savaşı
GPS: 45°03’23.5″N 7°41’46.3″E

4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki gerçekleşmiş olan Osmanlı-Rus savaşıdır. Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa ve Piemonte – Sardunya Krallığının, Osmanlı tarafında veya başka bir deyişle Rusya karşısında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya’yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Kâğıt üzerinde, savaşın galiplerinden olan Osmanlı Devleti, aslında savaştan çok büyük zarar alarak çıkmıştır. Osmanlılar için maliyeti çok yüksek olan bu savaşı yürütebilmek için,  ödeme kapasitesinin çok üstünde borç almıştır. Avrupa‘nın endüstri hamlesi bu dönemde kaçırdığı için Osmanlı ekonomisi geri kalmış, devlet bu borçların altından kalkamayarak 1881 yılında II. Abdülhamit döneminde Düyunu Umumiye idaresinin kurulmasıyla, Avrupalı devletlerin mali denetimi altına girilmiş, ekonomik bağımsızlık kaybedilmiştir.

Savaşı sonrası ilan edilen Islahat Fermanı, Osmanlı Reform hareketlerinde çok önemli bir yer tutar. Islahat Fermanı’nın amacı, imparatorluk içindeki herkese dinine bakılmaksızın Osmanlı vatandaşlığı vererek, yasalar önünde eşitlik sağlamaktı. Islahat Fermanı aynı zamanda liberal düşüncelerin Osmanlı Devleti’ne girmesine de bir başlangıç olacaktır.

Kırım Savaşı, İtalya birliğine giden yolu hızlandırmıştır. Savaşa asker göndererek Birleşik Krallık’ın sempatisi ve Fransa’nın etkin desteğini kazanan Sardunya-Piemonte Krallığı ilk başkent olan Torino’da savaşı izleyen yıllarda İtalya birliğini kuracaktır.

Torino Kırım Meydanında (Piazza Crimea) bugün görülmekte olan anıt, o savaşta ölen meçhul askerlerin anısını yaşatmakta olup, müttefik Osmanlı Askerleri anısına da Ay Yıldız unutulmamıştır.

Ay Yıldızımızı ve Kırım Anıtını görmek ve Alplerin incisi Torinoda unutulmaz günler geçirmek isterseniz sizi an sayfamıza www.italyada.it e bekleriz.

Temmuz 2017
© www.italyada.it & © www.italyaturlari.it