Ünlü Kişiler

Roma İmparatoru olarak Fatih Sikkesi

Roma İmparatoru olarak Fatih Sikkesi

Roma İmparatoru olarak Fatih Sikkesi

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri muhakkak Floransa’dır. Şehrin Merkez nüfusu 380 bin kişi olmakla birlikte, burayı ziyaret eden turist sayısı yıllık 2 milyon kişiyi geçmektedir. Bu rakam nüfusuna oranla, aldığı turist sayısı açısından birçok ünlü şehre göre oldukça yüksektir. Rönesans’ın doğduğu şehir olan Floransa, ortaçağın sanat ve ticaret şehri olmanın yanında, 15. yüzyılda da yün ticaretinden zengin olmuştur. Bu şehirde, yün ticaretinden ve bu ticaretin getirisi ile zengin ve meşhur tüccarlarından Medici ailesi, kazandıkları paralar ile dünyanın ilk bankasını yine bu güzel şehirde kurmuşlardır.

Lorenzo Medici (1449-1492) diğer ismi ile Muhteşem Lorenzo Floransa’da bulunan tüm sanatçıları koruması altında almış ve bu sanatçıların ürettikleri eserlerini desteklemiştir. Bu destek özellikle hür düşünceyi, sanatı yani heykel, resim, şiiri gibi sanatları yapıcı etkilemiş ve verimli ortam insancıl bakış açısını ve bu sonuçlar Rönesans’ın temellerini oluşturmuştur.

Muhteşem Lorenzo ve Fatih Sultan Mehmet dostluğu, İtalyanlara Doğu’nun kapılarını ve sonsuz bir ticaret vizyonunu açmış; bunun sonucunda da Floransa büyük bir servete kavuşmuştur. Osmanlıdan alınan ipekli kumaşlara karşılık yün, ticaret gemileri ile Doğuya taşınmıştır. Kazanılan sınırsız servet ile sanat ve bilim madden ve tabii ruhen olarak desteklenmiş, Lorenzo di Medici Floransa Üniversitesi’ni bu sebeplerle kurmuştur. Amerika’nın ilk kâşifi Amerigo Vespucci’nin ilk finansörleri ve onu banka ve ticaretlerini kontrol etmek için şubelerinin başına İspanya’ya yollayanlar Medici’ler olmuştur. Amerika’yı ilk keşfeden ne kadar Christoph Colomb olsa da Amerigo, yeni bir kıtaya ayak bastığını bilmeden; burayı Hindistan, Kızılderilileri de Hintli sanmıştı ve yeni bir kıta bulduğunu hiçbir zaman bilememiştir.

Tarih kitaplarında(bilinçli veya bilinçsiz) pek bahsedilmeyen Fatih Sultan Mehmet ile Lorenzo di Medici dostluğu hakkında biraz daha derinden bilgi vermek gerekirse, öncelikle O zamanların İtalya’sından bahsetmekte fayda var…

Soylu bir aileden gelen Bernardo Bandini’nin eski bir düşmanı olan Lorenzo ve kardeşi Guliano Medici ile aralarının iyi olmadığı, hatta aralarında bir kan davası olduğu günümüzde kesin olarak bilinmekte. Bu kan davasına istinaden 26 Nisan 1478’de Medici Ailesinin düşmanı Pazzi Ailesinin hazırladığı bir komplo gereği Bernardo Bandini pelerini altına sakladığı kama ile Pazar Ayini çıkışında Duomo Meydanında ve tüm ahalinin gözleri önünde Medici Kardeşlere saldırır. Bu saldırı sonucunda altın çocuk lakabı ve yakışıklılığı ile ünlü Guliano Medici’yi 16 kama darbesi sonucunda öldürürken, kardeşi Lorenzo hafif yaralanır ve hayatta kalır. Ancak işin ilginç yanı, katil Bandini bu karambolde kaçmayı başarır ve limanda demirli bekleyen bir Osmanlı gemisine kaçar ve saklanır. Geminin demir alması sonucu gemiyle Osmanlı topraklarına giderken fark edilir ve İstanbul’da bulunan Floransa Elçisinin yoğun gayretleri sonucunda Sultan Mehmet’in huzuruna çıkartılır. Fatih Sultan Mehmet’in Floransa ile olan iyi ticari ilişkilerin bozulmaması isteği doğrultusunda Bandini İtalya’ya geri gönderilir. Yaptığının yanına kalmaması ve halka da bir nevi gözdağı vermek üzere Signora Meydanında idam edilir.

Bandini’nin idamı sonrası aynı kaptan İstanbul’a dönecek ve Medici’lerden Fatihe yüklü miktarda hediye ve bir mektup getirecektir. Mektupta yaklaşık olarak şunlar yazacaktır: Majestelerinin hain Bernardo Bandini’yi yakalatmış ve bu şerefsiz parazite istediğimizi yapabileceğimiz yönünde buyrukları sevinçle karşılanmıştır. Bu buyruk tarafımıza ve halkımıza olan sevginin ve adaletlerinin en büyük göstergesidir. Majestelerinin bu jesti ile halkımıza ve tarafımıza gösterdiği iyilikler ve fırsatlardan dolayı minnettarız. Ancak bu son hareketi ile kendisine olan bağlılığımız ve sadakatimizi en kuvvetli şekilde perçinlemiştir.

Tabii bu hareketin manevi yanı kadar maddi tarafı da önemliydi ve Mediciler Floransalı ünlü para basım ustası Bertoldo di Giovanni’ye bronz bir madalyon hazırlatıp Fatihe hediye olarak yollatmışlardır. Madalyonun kendisi kadar üzerinde bulunan yazılarda son derece ilginçtir ve ön yüzünde şu cümle bulunur, Asya, Trabzon ve Büyük Yunanistan İmparatoru Mehmet.

Madalyonun arka tarafında ise kavuk ve sarık ile ayrıca pelerini ve kuşağı ile Fatih Sultan Mehmet ayakta resmedilmiştir. Sultan üç çıplak kadın esiri bir elinde kement içinde tutmaktadır, yanında ise Yunanistan, Trabzon ve Asya kelimeleri görülmektedir. Diğer elinde ise, çelenk ve güç, hız ve zafer tanrıçası “Nike” heykeli net olarak görülmektedir. İki at ile çekilen bir Zafer Arabası üzerinde resmedilen Sultanı, bir erkek figürü iki atı dizginlerinden çekmektedir. Madalyonun altında, denizlerin tanrısı Poseidon, solda elinde çatallı mızrağı ile görülürken, sağ tarafında ise elinde içi meyve dolu sepet ile Poseidon’un kızkardeşi tarım, bereket ve mevsim tanrıçası Demeter uzanmaktadır. Poseidon ve Demeter’in arasındaki Latince şu cümle bir nevi imza olarak yer almaktadır: Floransalı Bertoldi’nin Çalışması.

Eylül 2017
© www.italyada.it &
© www.italyaturlari.it