Ünlü Kişiler

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26 Nisan 121 – 17 Mart 180) 161 – 180 yılları arası Roma İmparatoru ve Roma İmparatorları içinde belki de en aklı başında olanıdır. Beş İyi İmparator’dan sonuncusudur. Roma stoacılığının önemli temsilcilerindendir.

Adını ilk olarak Asya’da yeniden güçlenmeye başlayan Peɾs İmpaɾatoɾluğu’na karşı ve Limes Geɾmanicus (Ceɾmen sınırı) boyunca Ceɾmen kabilelerle yaptığı savaşlar ve adından Tuna nehrini aşmasıyla duyurdu. Doğuda, Avidius Cassius öndeliğindeki bir isyanı bastırmıştır.

Bütün insanların eşit olduğu ilkesini savunan Marcus Aurelius, özellikle Roma’da ezilen kesim olan “Humiliores”lerin yanında yer almış, hatta  onları zenginlere “Honosyetores” karşı şahsen savunduğu bile olmuştur.

Marcus Aurelius 17 Mart 180 tarihinde halefi Commodus kendisine eşlik ederken Vindobona’da (günümüzde Viyana)’da öldü. Hemen tanrılaştırıldı ve külleri Roma’ya gönderilerek Visigotların şehri yağmaladığı 410 yılına kadar da şehri, kalacağı Hadrian Anıt Mezarına (günümüzde Sant’Angelo Şatosu) yerleştirildi. Germen ve Sarmatian’lara karşı mücadelesi anısına üzerinde imparatorun hayatını ve başarılarını betimleyen Marcus Aurelius Sütunu Roma’da dikildi.

Marcus Aurelius 166’da Ceasar ve 177’de yardımcı İmparator yaptığı Commodus’un halefi olmasını bir talihsizlik olmasına rağmen sağlamıştı. Bu karar, talihli Evlatlık İmparatorlar dönemini sona erdirmişti ve Commodus sonradan tarihçiler tarafından, politika ve askerlikle ilgisi olmayan, aşırı egoist ve sinirli birisi olarak çok eleştirilmiştir. Bu sebep yüzünden Marcus Aurelius’un ölümü Pax Romana ‘nın sonu olarak kabul edilir. Commodus’u fazla aday olmadığı için ya da ölümünün ardından meydana gelebilecek olası bir iç savaş korkusuyla seçmiştir.

Marcus Aurelius’un günümüze kalan en önemli yapıtı yunanca yazmış olduğu (Pensees /Düşünceler) dir. Bu kitap felsefi olarak değerli bir yapıt olmakla beraber, asıl önemi, tarihte, insan eşitliğini öne çıkaran ilk politik kitap olmasıdır.

Ayrıca (Meditations / Kendimi Gözleyişim) adlı felsefi eser 170 – 180 tarihleri arasında savaşta yazıldı. Eser edebi bir başyapıt olarak günümüzde bile hala saygı görür ve “mükemmellik vurgusu ve sonsuz narinliği” ile övgüyü hak eder.

En ünlü sözlerinden biri de:  “Düşünceleriniz ne ise, hayatınız da odur. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştiriniz” dir.

Ağustos 2017
© www.italyada.it & © www.italyaturlari.it